Er priserne de samme i butik og online?

Ja, alle vores priser er ens både i butikkerne og på vores webshop.