Vedligeholdelse af bremser

Navbremse/fodbremse

Navbremsen/fodbremsen er vedligeholdelsesfri. Du skal dog sikre dig, at møtrikken/bolten på bremsearmen er tilstrækkelig fastspændt, for at undgå bremsesvigt samt følgeskade på din cykel.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af bremsebelægning

Alle x-zite cykler er udstyret med v-bremser, dog undtaget racercykler som har sidetræksbremser. Fælles for alle fælgbremser er, at du jævnligt skal kontrollere bremsebelægningen, så du ikke risikerer at skade fælgene. På nedenstående billede ses bremsebelægningen på bremseklodsen. Bremseklodser skal udskiftes såfremt „rillerne“ i belægning ikke længere er synlige. Det er vigtigt, at bremseklodserne er centreret, så de følger fælgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidetræksbremse (Racercykler og Classic model)

Sidetræksbremsen skal jævnligt smøres, så denne ikke går fast. Centrering af sidetræksbremser sker ved at justere på centerakslen og efterfølgende bespænding af møtrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-bremser

• Justering og centrering af v-bremsen, sker ved hjælp af justérskruen som vist på nedenstående billede.
• Når skruen spændes med uret, trækkes bremseklodsen væk fra fælgen.
• Sørg for frigang mellem fælg og bremseklods. Løft cyklen og spind hjulet rundt – du ser let om hjulet går helt frit.