Profildybden er vigtig


Slidbanedybden

Da slidbanedybden har indflydelse på flere af køreegenskaberne, anbefaler vi at skifte vinterdækkene, når mønsterdybden er nede på 4 mm. Det er dog muligt at fortsætte brugen til 1,6 mm, som loven forskriver. Dette vil dog nedsætte vejgrebet væsentligt og kan ikke anbefales.

Sikkerhedsaspekt
Når slidbanemønstret er slidt ned til 4 mm, vil slidbaneindikatorerne være i niveau med resten af mønstret, og indikerer hermed, at dækket er nået grænsen for opretholdelse af vinteregenskaberne.

Slidbanemønstrets indflydelse
Effekten fra de mange lameller er meget afhængig af mønsterdybden. I takt med, at mønstret slides ned, reduceres vejgrebet på vinterdæk tilsvarende.