Hvad er boltcirkel?


Boltcirklen handler om, hvor mange bolthuller fælgen har og dens diameter. Boltcirklen angives f.eks. som 4x100, hvilket betyder 4 bolte med 100 mm cirkeldiameter. Biler har forskellige boltcirkler, hvilket medfører, at et fælg ikke passer til alle biler. 

På en 5-boltsfælg måler man boltcirklen således:

  • Mål hele bolthullets diameter (A)
  • Mål fra bolthullets kant til navhullets kant (B)
  • Mål fra navhullets diameter (C)


Boltcirklens diameter = A+Bx2+C.