Handelsbetingelser for erhvervsdrivende

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle kunder med storkundeaftaler, såvel som erhvervsdrivende i:

T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdvej 1
5500 Middelfart

Tlf. 31 31 31 31
Fax 64 41 35 35
Netbutik: www.thansen.dk
e-mail: thansen@thansen.dk,
CVR-nr. 15 24 24 85


Såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og T. Hansen Gruppen A/S, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser, vil de være gældende til enhver tid.

1. Leverances omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via nettet. Købes varerne på vegne af dig som privatkunde uden storkundeaftale, henvises til T. Hansen Gruppen A/S' Salgs- og leveringsbetingelser for private.

2. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra T. Hansen Gruppen A/S' side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed. Vi ser os ikke forpligtet til at udlevere brugervejledninger på varer solgt til erhvervsdrivende.

3. Leveringstidspunkt og transport
Ved køb via hjemmesiden betragter T. Hansen Gruppen A/S ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. T. Hansen Gruppen A/S sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Post Danmark), og T. Hansen Gruppen A/S har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som T. Hansen Gruppen A/S måtte finde mest hensigtsmæssig. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Såfremt varen er købt i butik, betragtes varen som leveret i det øjeblik, hvor kunden afhenter denne.

4. Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

5. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

6. Reklamationspligt og ansvar ved fejl og mangler T. Hansen Gruppen A/S er alene ansvarlig for mangler, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art, skal være gjort gældende indenfor 6 måneder fra leveringstidspunktet. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor T. Hansen Gruppen A/S, er T. Hansen Gruppen A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering eller afhjælpe manglen. Enhver påberåbelse af fejl og eller mangler, skal ske inden for rimelig tid. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til T. Hansen Gruppen A/S. Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af T. Hansen Gruppen A/S. T. Hansen Gruppen A/S' mangelansvar bortfalder, såfremt der uden dennes godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale.

8. Ansvarsbegrænsning
T. Hansen Gruppen A/S påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven

9. Produktansvar
For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter T. Hansen Gruppen A/S i det omfang, ansvaret kan pålægges denne. T. Hansen Gruppen A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancestab eller lignende indirekte tab.

10. Pris og betaling
Alle opgivne priser er brutto inkl. moms. T. Hansen Gruppen A/S forbeholder sig ret til regulering af priserne uden forudgående varsel. Leveringer finder altid sted til den på leveringsdagen gældende pris. Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelsen, medmindre andet er aftalt. Er andet aftalt, er det oplyst på den enkelte faktura, og skal naturligvis overholdes. Det er ene og alene T. Hansen Gruppen A/S der vurderer hvor vidt en anden aftale kan laves. Manglende overholdelse af betalingsbetingelser medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndt måned. Beregningen er af den til enhver tid værende forfaldende saldo inkl. renter.
Skriftlige rykkere udsendes 10 dage efter forfald og medfører et rykkergebyr på min. 50 kr. pr. gang.

11. Forbehold
Der tages forbehold for tryk- og prisfejl samt for udsolgte og udgåede varer.

12. Fortrydelsesret og returret
T. Hansen Gruppen A/S tilbyder ikke fortrydelsesret på varer bestilt i vore butikker. Er varen bestilt på hjemmesiden, følger vi den til enhver tid gældende lovgivning på dette område. T. Hansen Gruppen A/S tilbyder 14 dages returret, forudsat at varen er i væsentlig samme stand og mængde som da ansvaret for varen overgik til køber. Ved benyttelse af de 365 dages returret, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr.

13. Depositum og skaffevarer
I T. Hansen Gruppen A/S tilbyder vi varer, der ikke er lagerførende. Disse varer betragtes af T. Hansen Gruppen A/S som skaffevarer, hvorfor vi opkræver et depositum, pålydende som minimum 25% af udsalgsprisen. Skaffevarer er ikke dækket af returretten, da disse er bestilt på kundens foranledning. Der er ikke fortrydelsesret på skaffevarer.

14. Øvrige koncepter
I T. Hansen Gruppen A/S har vi koncepter og tilbud til privatmarkedet. Enkelte tilbud gælder dog ikke erhverv, som f.eks. "Leveret eller gratis". Fri fragt gælder ved alle ordrer over 500 kr.