Generelle konkurrencebetingelser

Når du deltager i en konkurrence arrangeret af thansen, er følgende vilkår gældende. Hvis der i enkeltstående tilfælde vil gælde andre regler, vil dette være beskrevet i den enkelte konkurrencebeskrivelse. 

Deltagelse og tilmeldinger

 • For deltagelse i konkurrencer arrangeret af thansen, skal man være over 18 år. Vi forbeholder os retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.
 • Deltagelse i konkurrencer er gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.
 • Ansatte i thansen og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer.
 • Konkurrencedeltagere accepterer, at thansen må eksponere navn og by på thansens platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • thansen kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. thansen.dk, kupon i avisen eller butik, Facebook ect.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. thansen kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i butik, pr. telefon, e-mail, post etc.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene thansen, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.

Vindere

 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. thansen forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence på såvel thansen.dk, som andre medier thansen anvender.

Præmie

 • Præmier skal afhentes i en af vores butikker. Vinderen kan selv bestemme i hvilken af vores butikker, afhentningen skal foregå. Præmier, der ikke er afhentet tre uger efter, de er vundet, forbliver thansens ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan thansen kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.
 • Præmier kan ikke byttes til andre produkter eller omsættes til kontanter.

Generelle vilkår

 • Konkurrencer har alene til formål at være underholdende, og deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod thansen.
 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er thansens ejendom og må ikke overgives til tredje part, medmindre andet er aftalt.
 • Ved deltagelse i en konkurrence hos thansen er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • thansen forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel.
 • Evt. klager over konkurrencer skal rettes til kundeservice