Beskadigelse / bortkomst

Skulle en forsendelse under transport fra os til dig lide skade eller bortkomme, påtager vi os hele risikoen.

Varerne er ikke leveret, før du modtager dem i hel og ubeskadiget stand.

Du hæfter aldrig for varer, der er bortkommet under transport. Hvis du har været uheldig at modtage en pakke, der er beskadiget, skal du straks gøre PostNord opmærksom på problemet. Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, kan du åbne pakken i overværelse af postbuddet.

Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig på det lokale postkontor, som så kontakter os. Vi sørger for, at du som kunde bliver holdt skadesfri.