Tip Top lappesæt

Varenummer 210030001

Information

Lappegrej fra REMA TIP TOP TT 01 TOUR

Store lapper til brede cykelslanger i rigtig god kvalitet!

Sættet består af:

  • 4 ml. solution (lappelim/vulkaniseringsvæske)
  • 4x runde lapper
  • 1x stor aflang lap
  • 1x sandpapir


Brugsanvisning medfølger indlagt i pakken.

Hent sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Tip Top lappesæt
Specifikationer: Tip Top lappesæt
Varenummer210030001
EAN4046627104772
Mærke Tip Top
Varetype Lappegrej
Cykelværktøj Dækjern og Lappegrej
Advarsel

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.