Lappesæt komplet, 48 stk. med lim

Varenummer 210030004

Information

Komplet lappesæt inkl. 48 stk. små lapper samt lappelim.

Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Lappesæt komplet, 48 stk. med lim
Specifikationer: Lappesæt komplet, 48 stk. med lim
Varenummer210030004
EAN5712227310996
Mærke Ingear
Varetype Lappegrej
Cykelværktøj Dækjern og Lappegrej
Advarsel

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.