Lappelim til lappesæt 210030004

Varenummer 210030009

Information

lappelim til lapning af cykelslanger.
Påfør tyndt lag, lad tørre og påfør lap når limen er næsten tør. Sørg for at slangen er uden luft når slanges påføres.

Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Lappelim til lappesæt 210030004
Specifikationer: Lappelim til lappesæt 210030004
Varenummer210030009
EAN5713979561032
Mærke Ingear
Varetype Lim
Cykelværktøj Dækjern og Lappegrej
Advarsel

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.