Putoline luftfilterolie spray 600ml

Varenummer 99444290050

Information

Putoline Action Fluid. Verdens førende ægte luftfilterolie til skumluftfiltre.

Hent Sikkerhedsdatablad


 Sikkerhedsdatablad


 Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Putoline luftfilterolie spray 600ml
Specifikationer: Putoline luftfilterolie spray 600ml
Varenummer99444290050
EAN8710128700073
Mærke Putoline
Varetype Luftfilterolie
Fare

H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.