Hvid smørefedt 400 ml Optimize

Varenummer 48818

Information

Hvid smørefedt fra Optimize

Forebygger slid og fastklæbning.
Fremragende mekanisk stabilitet og varmestabilitet. Vandafvisende.
Omrystes før brug.
Optimal smørelse opnås efter at -opløsningsmidlet er fordampet.

Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Hvid smørefedt 400 ml Optimize
Specifikationer: Hvid smørefedt 400 ml Optimize
Varenummer48818
EAN5710247980069
Mærke Optimize
Varetype Teflonspray
Fare

H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.