Putoline kædespray (voks) 500ml

Varenummer 99444260051

Information

Putoline Tech Kæde (keramisk voks) er kemisk udviklet til at repræsentere det allernyeste indenfor kædebehandling og -vedligeholdelse. Tech Kæde bruger en total unik keramisk voksformel, der i kombination med et sofistikeret udvalg af tilsætningsstoffer, herunder PTFE, tilbyder enestående beskyttelse af din kæde under alle driftsmæssige forhold. Egner sig både til O-ring og ikke O-ringkæder, og både til konkurrence og præstationssituationer.

Hent Sikkerhedsdatablad


 Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Putoline kædespray (voks) 500ml
Specifikationer: Putoline kædespray (voks) 500ml
Varenummer99444260051
EAN8710128703678
Mærke Putoline
Varetype Kædespray
Fare

H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.