Udstødning

Udstødning – meget bedre end sit rygte og faktisk helt uundværlig!

Om udstødningen 

Bilens udstødning er beregnet til at lede udstødningsgasserne væk fra motoren, opsamle forurenende partikler, kontrollere motorens brummen og dæmpe det generelle lydniveau fra eksplosionerne i motorens cylindre. 

Bilens udstødning består af forskellige komponenter. På selve motoren sidder udstødningsmanifolden. Eller forrøret, hvis det er en bil med turbo – i entusiastkredse også omtalt som en “downpipe”. På turbobiler sidder katalysatoren på forrøret sammen med de sensorer, der måler på udstødningsgasserne og sender besked til bilens ECU. Det er en ”elektronisk hjerne”, der bl.a. sørger for, at bilens katalysator har den mest effektive drifttemperatur og altid virker optimalt under skiftende forhold. 

For overskuelighedens skyld tager vi her kun fat i den del af udstødningen, der kommer lige efter bilens downpipe eller udstødningsmanifold. 

Værksted og sikkerhed 

Det kan klart anbefales at låne en lift, da det ikke er optimalt at bokse med skift af udstødningen, hvis bilen står på bukke, og pladsen er trang. 

Sådan gør du

1. Løft bilen op på liften og lad den køle af, så du ikke brænder dig på udstødningen. 

2. Inspicér hele bilens udstødning. Kig efter rust og bank let på de steder, du mistænker for at være gennemrustne. Er der ingen klar metallisk lyd, når du slår på udstødningen, er det et tegn på, at den er ved at være klar til udskiftning. 

3. Inspicér samlingerne. Er de meget rustne og ligner noget, der bliver svært at skille ad, bør du overveje, om du skal skifte hele udstødningen. 

4. Inspicér gummimanchetterne. Er de knastørre og revnede, skal de skiftes ud. Hvis de blot er tørre uden tegn på revner, skal de smøres godt og grundigt. 

OBS: Tørt gummi kan reddes og få nyt liv ved at massere det godt og grundigt ind i læderfedt. De fleste tror, at silicone er det rigtige at bruge, men gummi er et olieprodukt og har bedst af voks, vegetabilske olier og lignende. Er det meget tørt, kan man gøre det ad flere omgange, indtil gummiet er mættet. 

5. Efter inspektion skal du vurdere, om udstødningen kan skrues fra hinanden, eller om den er rustet så meget til, at det er lettere at skære den over. Hvis spændebåndene sidder fast, kan en gasbrænder være løsningen. 

Brug kun gasbrænderen, hvis du er tryg ved det, og vær meget opmærksom på kun at opvarme boltene og metallet i deres umiddelbare nærhed. Undgå for alt i verden at rette flammen mod noget som helst andet. 

6. Løsn spændebåndet, der holder forrøret og flex-røret sammen. Brug eventuelt lidt WD40 eller anden olie, der kan opløse rust, der sidder godt fast. Sørg for ikke at vride i forrøret. Et solidt tag i flex-røret helt oppe ved samlingen, kan forhindre unødigt vrid, mens du løsner spændebåndet med en top- eller fastnøgle. 

7. På testbilen sidder der en mellemplade, som skal afmonteres helt. Giv evt. boltene lidt WD40 og lad det arbejde i nogle minutter. Løsn derefter boltene med et passende værktøj – fx en skruemaskine. Læg plade og bolte et sted, hvor de ikke forsvinder. 

OBS: Her fra pkt. 8 vil det være en god idé at have en hjælper med. 

8. Brug en polygrip-tang eller en manchetaftrækker til at skubbe gummimanchetterne af bøjlerne til resonatorboksen. Hvis du ikke har en hjælper, så brug evt. en gummi-strop til at holde den forreste del af udstødningen oppe. 

9. Træk nu gummimanchetterne af bøjlerne på den bagerste del af udstødningen og læg udstødningen på gulvet under bilen. 

10. Placér delene til den nye udstødning ved siden af den gamle udstødning, så du får et nogenlunde overblik over, hvordan mellemrørene skal drejes og hvilke spændebånd, der skal sidde hvor. 

11. Saml udstødningen på gulvet, så den matcher den originale udstødning så præcist som muligt. Hvis du har været nødt til at skære den gamle udstødning i stykker, kan du i stedet blot samle de forreste dele af udstødningen til og med det stykke, som har ophængsbøjler. 

12. Løft det forreste af udstødningen op under bilen og montér gummimanchetterne, så dette stykke kan hænge af sig selv. Før flangen mod forrørets trumpetmunding og hold dem sammen. 

13. Montér clampen, som holder forrør og flexrør sammen. Du kan sikre dig, at den slutter til hele vejen rundt, ved at justere vinklen på flexrøret, så de to flader ligger helt tæt sammen. Spænd derefter clampen helt, så den klemmer ligeligt over hele berøringsfladen. Løsn nu clampen, så den lige nøjagtig kan drejes med fingrene. 

14. Før spændebåndet ind over det forreste rør og montér derefter næste rør - på testbilen er det her, resonatorboksen sidder. Vær opmærksom på, at de to rør kan være svære at skubbe sammen, hvis de ikke er på helt lige linje, når de skubbes ind i hinanden. Blot en smule skævhed, gør det praktisk talt umuligt at skubbe dem ind over hinanden. Så vrik i stedet en smule med det rør, du monterer – mens du skubber det på plads, indtil slidserne er dækket. Før spændebåndet på plads, så det flugter med enden af det yderste rør, og spænd det helt. 

OBS: Det kan anbefales at bruge udstødningspasta – men ikke før udstødningen er tilpasset. Se pkt. 27.

15. Montér dernæst mellempladen for at understøtte udstødningen. 

16. Montér næste rør på samme måde som før – husk spændebåndet. Vrik røret på plads og sørg for, at evt. bøjninger følger udstødningstunnellen under bilen. Der skal være lige meget plads hele vejen rundt, så røret kan komme af med varmenSpænd spændebåndet helt og skub det sidste spændebånd ned over rørets modsatte ende. 

17. Montér til sidst røret med lydpotte og afgangsrør. På testbilen er det bøjet skråt ned og lidt til siden. Det kan derfor være lidt en udfordring at få det skubbet på plads. Vrik en smule og skub rørene sammen. Før du monterer lydpotten i dets gummiophæng, kan du midlertidigt hænge lydpotten op i en eller to gummistropper, indtil hele udstødningen er rettet til. Spænd spændebåndet helt. 

18. Løsn alle spændebånd. 

19. Kig på det forreste flexrør fra forenden af bilen og drej røret, så de to gummiophæng er ligeligt udspændte, og de to ophængsarme sidder lige højt. Sørg også for, at der er lige meget luft omkring enden af røret i udstødningstunnellen. Tag fat i det forreste flexrør og skub enderne sammen, så de slutter tæt. Spænd herefter clampen på forrøret. 

20. Kig fra forenden af bilen og læg mærke til, hvor det næste rør ender. Som på forreste flexrør, skal der også være lige meget luft omkring dette rør. Vrik med røret, indtil det sidder, som det skal. Når du er tilfreds, spænder du spændebåndet. 

21. Kig igen langs de rør, du allerede har monteret, og gentag proceduren med næste rørstykke. Vrik med det, så du kan dreje det, indtil lydpotten peger i den rigtige retning. Sørg for, at den sidder pænt og med afstand til karrosseridele og bagkofanger. 

22. Hvis der er behov for yderligere justering, skal du løsne spændebåndet og justere én samling ad gangen. Start altid med den samling, der er tættest på forenden af bilen – og arbejd dig herefter i retning af bilens bagende med de resterende samlinger, der skal justeres. 

23. Justér fra forenden mod bagenden og sørg for, at rørene sidder lige og med luft rundt om, så de kan slippe af med varmen og ikke laver unødig skade på de dele, der ikke kan tåle den stærke varme fra udstødningen. 

24. Når du er tilfreds, og alt sidder, som det skal, kan du spænde samtlige spændebånd. 

25. Hæng til sidst lydpotten op i gummiophængene – med den lettest tilgængelige side først. Før du monterer det sidste ophæng, kan det i visse tilfælde være en god idé at løsne boltene til den ophængningsbøjle, der skal på til sidst. Så er det lettere at få gummimanchetten skubbet ind over lydpottens monteringsarm. Husk at spænde boltene igen, når lydpotten er monteret på ophængene. 

OBS: Det kan være en god ide at trække rørhalerne så tilpas langt ud, at der ikke kommer sod på den bagerste kofanger. Skub dem lidt frem og tilbage og spænd spændebåndende, når du er tilfreds med monteringen. 

26. Start bilen og lyt efter om, der er utætheder. Er der blot de mindste utætheder, vil bilen larme og brumme mere end normalt. Gas op nogle gange og lyt efter, om der er ændringer i ”brummet”. Hvis lyden er ensartet, når du træder speederen ned og slipper igen, er udstødningen tæt. 

27. Vil du sikre, at alle er samlinger er helt tætte, kan du bruge udstødningspasta. 

Gå samtlige samlinger igennem med en sprittusch. Sæt en tyk streg rundt langs samlingen, så du ved præcis, hvor langt røret skal skubbes ind. Løsn spændebåndet og tegn – med lige stor afstand – tre tykke streger langs af røret. Så ved du præcis, hvordan røret skal vende. Tilføj evt. et kryds, der viser hvilken del af røret der skal pege nedad. 

Træk nu samlingerne fra hinanden – én ad gangen – uden at trække dem helt af. Tilføj udstødningspasta og fordel det ligeligt. Brug evt. et par gummihandsker eller en lille plasticpose til at fordele pastaen. Skub rørene sammen, indtil tuschmarkeringer flugter. Gentag i alle samlinger. 

For en sikkerheds skyld kan du til sidst efterspænde alle spændebånd.

28. Start bilen og lyt efter utætheder. 

God arbejdslyst! 

 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade – direkte eller indirekte – ved at følge anvisningerne.

Hent guiden her

Sammenlign