Olie og oliefilter

Sådan skifter du olie og oliefilter

Hvorfor skifte?

Motorolien spiller en vital rolle for din motors levetid, da den smører alle bevægelige komponenter. Olien slides og bliver ringere med tiden. Sørg for at overholde bilfabrikanternes skifteintervaller, så undgår du unødigt slid og holder din motor i topform. 

Værd at vide! 

Til olieskift har du brug for at hæve fronten på bilen, for at få adgang til bundprop under motor og for at kunne placere en opsamlingsbakke til den brugte motorolie. 
Det klares nemt med donkraft og støttebukke eller opkørselsramper. Eller måske har du adgang til en lift.

Værktøj og dele 

Kræver almindeligt håndværktøj, en oliebakke til opsamling, i visse tilfælde en oliefiltertang, oliefilter og bundprop. 

Der findes 2 typer oliefilter

Indsatsoliefilter og påskruet oliefilter. 
Hvis man har et indsatsoliefilter udskifter man kun indsatsfilteret, hvis man derimod har et påskruet oliefilter udskifter man hele filteret. 

Sådan gør du

1. Sørg for at køre en tur i bilen, så den bliver gennemvarm. Varm olie er tyndere og løber både lettere og hurtigere ud af bilen end kold olie. 

2. Find en passende beholder til den gamle olie og placer under bundproppen. Bundproppen sidder ofte på motorens bundkar på det laveste punkt. På nogle biler skal en bundplade afmonteres først. Placer olieopsamleren lige under bundproppen. Hvis bundproppen sidder på en vertikal flade, skal du kalkulere med, at olien kan sprøjte rimeligt langt. Placér derfor olieopsamlerens kant 5-10 cm bagved bundproppen, og vend opsamlerens anden ende i retning af strålen. 

3. Løsn bundproppen, og skru den ud med fingrene. Olien starter med at løbe stille ud, men kommer ret pludseligt i en tyk stråle, når du får bundproppen helt ud. Træk hånden til dig, og lad bare bundproppen falde ned i opsamleren, hvis du ikke genbruger den. Brug gerne handsker og sikkerhedsbriller. Det anbefales at skifte bundprop og pakning ved hvert olieskift. 

4. Vent på, at olien er dryppet helt færdig. Tør bundprop og bundkar med en klud og monter bundproppen med en ny pakning. Spænd bundproppen med en momentnøgle til 14NM. 

5. Åbn motorhjelmen og lokaliser oliefilteret. Det kan være et påskruet filter eller indsatsfilter. Placering er forskellig på hver enkel bilmodel. Nogle kan bedst tilgås nedefra. Kan oliefilteret tilgås ovenfra kan du sænke bilen igen. Nogle bilmodeller har et meget trangt motorrum, og oliefilteret kan være meget svært tilgængeligt, hvis man har arme af normal længde. Nogle kan løsnes med en oliefiltertang fra siden, mens andre skal løsnes fra toppen med et specialværktøj, der passer på netop dit oliefilter. 

OBS: Vær opmærksom på, at det oliefilter, der sidder i bilen, ikke nødvendigvis skal spændes med samme værktøj, som passer på dit nye oliefilter. Det kan være lidt bøvlet, men prøv dig frem, til du finder det værktøj, der passer. 

Indsatsfilter

Påskruet filter 

6. Løsn det gamle oliefilter med et værktøj, der passer. Vær opmærksom på, hvordan filteret vender. Vender det horisontalt, vil der være restolie, som kan løbe ud. Peger det nedad, vil det meste af olien være dryppet ud, men der vil stadig være en smule tilbage, som kan løbe ud, når du løsner det. 

Hvis oliefilterets gevind vender opad, er det sandsynligvis fyldt med olie, og det skal du tage højde for, når du fisker det op fra motorrummet. 

7. Skru oliefilteret af, og løft det op af motorrummet. 

8.
Indsatsfilter 
Tag det nye oliefilter og den løse pakning, monter den nye pakning på ”oliefilterkoppen” (husk at afmontere den gamle pakning) og smør den nye pakning med lidt motorolie hele vejen rundt. Påsæt indsatsfilteret i koppen, eller i oliefilterhuset (alt efter hvordan det sidder i bilen).

Påskruet filter 
Tag det nye oliefilter og smør pakningen med lidt motorolie hele vejen rundt og skru oliefilteret på. 

9. Spænd det fast med en momentnøgle til 25Nm. Det svarer nogenlunde til at spænde det så hårdt, man kan med hænderne – plus et lille nøk til. Det er altid en god idé at bruge en momentnøgle, for så er du sikker på, at alting er spændt efter forskrifterne. 

10. Er bilen hævet, sænker du den helt ned igen, og skruer oliedækslet af. Find en plastiktragt, som kan stå selv i oliepåfyldningshullet, og påfyld forsigtigt den mængde olie, som er angivet i håndbogen. Skru herefter oliedækslet på igen. 

11. Start moteren et par minutter og sluk igen. På den måde sikrer du, at olien er kommet rundt i hele motoren og oliefilteret er fyldt op. Træk herefter oliepinden op, rengør med en tør klud – og tjek oliestanden på bilen. Fyld efter, hvis den ikke går til max-linjen. Olie er med til at køle motoren, og derfor er det vigtigt, at der altid er nok olie til at smøre hele motoren og holde drifttemperaturen nede. 

12. Tjek oliestanden efter et par dage – og gerne jævnligt. Hav en liter af den olie, du har valgt, liggende bag i bilen, og top op, når det er nødvendigt. 

 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade – direkte eller indirekte – ved at følge anvisningerne.

Hent guiden her

Sammenlign