Køler

Den i bilen – ikke den, du opbevarer mælk og leverpostej i

Værd at vide!

Køleren er en stor, firkantet radiatorlignende tingest placeret forrest i bilen – lige bag frontgitteret og kondenseren i et evt. klimaanlæg.

OBS: Køleren og kondenseren ligner hinanden.

Al kølervæske, der hældes på bilen, ledes gennem køleren og køles ned af den luft, der passerer igennem kølerens fine gitre, når bilen er i bevægelse. Når du holder i tomgang i varmere vejr, suger en eller flere blæsere luft igennem køleren og holder dermed bilens driftstemperaturen nede, så kølevæsken ikke begynder at koge.

I ældre biler er der ofte ret god plads i motorrummet, så du uden større besvær kan komme til de fleste dele. Men i nyere biler kan der godt være meget trangt. Det giver desværre nogle udfordringer, når du skal servicere bilen eller udskifte dele. På mange moderne biler er du derfor ofte nødt til at afmontere fronten på bilen, inden du skifter køleren. Der er her typisk tale om for-kofangeren, som på moderne biler ofte er hele fronten.

Det gælder også for testbilen, der er relativ ny – med både sensorer, lygter og andet monteret i for-kofangeren. Og som i de fleste moderne biler er de “blødere” karroseridele her samlet med plastik-clips, der bestemt ikke altid er glade for at blive genbrugt!

Selvom køleren er lavet af aluminium, vil det med tiden korrodere og bliver porøst. Derfor kan det være en god idé at udskifte køleren, inden du tager på en lang køreferie.

Sådan skifter du køleren

1. Find gerne et gør-det-selv værksted, hvor du kan udføre arbejdet på en lift. Har du ikke adgang til en lift, kan du i stedet bruge en donkraft og en eller flere bukke, som sikkerhed for at bilen ikke falder ned på jorden, hvis donkraften enten giver efter, eller nogen kommer til at sænke donkraften. Klods altid bilen sikkert op på en plan overflade, så du ikke får bilen ned over dig.

2. Før du hæver bilen, skal bilen stå i frigear, så du undgår at beskadige gearkassen, når du nu løsner hjulboltene på forhjulene. Det gør det nemmere at komme til de forskellige clips og bolte, der holder fronten på plads.

3. Hæv bilen og afmontér eventuelle bundplader.

4. Pak køleren ud og inspicerér den for eventuelle fragtskader – og tjek, dobbelttjek og trippletjek, at køleren passer til bilen! Det er ret surt at opdage, at køleren ikke passer, efter du har pillet hele fronten af bilen og tømt kølevæsken ud.

5. Afmontér frontgrillen på bilen. På testbilen sidder den fastmonteret med en god portion plastik clips, der kan afmonteres med en clips-skruetrækker. Der sidder også nogle specielle clips i bunden af grillen på testbilen, som skal klemmes med en fladkærvet skruetrækker. Træk forsigtigt ud i toppen af grillen, så du kan komme til at klemme clipsene, og træk forsigtigt grillen af uden at beskadige den.

6. Under for-kofangeren sidder der en blanding af skruer og plastik clips, som afmonteres med en passende skruetrækker/clipsskruetrækker/aftrækker. Rækkefølgen er mindre vigtig end at holde styr på, hvor hvilke clips hører til. Læg de forskellige clips i små grupper, der hører til grill, bunden af forkofangeren, siden af for-kofangeren, osv.

7. Nu skal skruer og clips i hjulkassen afmonteres. Der sidder typisk tykke filtplader i hjulkasserne, som både tager stenslag og dæmper hjulstøj. De kan være en smule porøse på ældre biler, så undgå at vride og vrikke for meget i dem, når du afmonterer de skruer og clips, der holder filtpladerne fast i for-kofangeren. Løsn skruer og clips og træk dem ud med fingrene. Afmontér eventuelt dækslerne til forlygter og tågelygter, så det bliver lidt lettere at komme til de stik, der skal afmonteres, før du afmonterer selve fronten.

8. Brug en lommelygte til at orientere dig fra hjulkassen og ind mod indersiden af for-kofangeren. Lokalisér de skruer og stik, som skal løsnes, før du kan tage fronten af bilen. Løsn stikkene til de lygter og sensorer, der er monteret i for-kofangeren, og afmontér de skruer, der holder fast i for-kofangeren foran hjulkassen. Gentag proceduren i hjulkassen på den modsatte side.

9. Løsn og afmontér de resterende skruer på forsiden af bilens for-kofanger. Sørg også for, at alle clips er afmonterede. Løft nu forsigtigt for-kofangeren af og sæt den et sted, hvor den ikke vælter eller bliver ridset.

10. Åbn motorhjelmen og løsn dækslet til kølevæskebeholderen, så væsken lettere kan løbe ud. Løsnes dækslet ikke, opstår der et undertryk, som får væsken til at bliver i slangerne.

11. Er der ingen drænskrue i selve køleren, skal du løsne clipsene på de køleslanger, der sidder nederst – på testbilen er det slangerne lige under køleren. Hav en spand klar til at opsamle kølevæsken. Brug evt. en syl eller en skruetrækker til at løsne gummiet og spændebåndet. Træk derefter spændebånd og slange af og lad al kølevæsken løbe ud. Sørg for at aflevere kølevæsken på en genbrugsstation eller det værksted, du har lejet lift hos.

12. På testbilen sidder der en ramme, der holder køleren og metalkofangeren på plads. Den er fastmonteret med bolte, der skal løsnes og afmonteres. De sidder både indefra og ud – og udefra og ind, så kig godt efter, så du ikke misser en bolt og ender med at bøje rammen i et forsøg på at afmontere den. Sørg også for, at de slanger, der sidder fastspændt til rammen, bliver løsnet, så rammen kan trækkes af, hvorefter du kan komme til køleren.

13. Løft slangen til forlygtevaskerne til side og løft forsigtigt rammen af.

14. Løsn de øverste beslag til køleren. De kan være lidt besværlige at trække af – der skal vrikkes lidt med dem, indtil de slipper grebet i kondenseren, hvis der er installeret aircondition eller klimaanlæg.

15. Løsn kølevæskebeholderen. På testbilen sidder den lige bag dækslet. Afmontér derefter slangen til kølevæskebeholderen og stil kølevæskebeholderen til side.

16. De forskellige spændebånd, der holder køleslangerne fast på køleren, skal nu løsnes og afmonteres. Det kan godt være lidt besværligt. Brug en spids genstand eller syl til at løsne slangernes greb i monteringsstudserne på køleren – og gem de clips, der holder slangerne på plads. Køb evt. nye clips, da de gamle typisk er godt og grundigt rustne. Når slangerne er løsnet, kan kondenseren vippes til siden, og køleren løftes forsigtigt af.

17. Når du monterer den nye køler, er det godt at sætte spændebåndene på i semilåst tilstand. Det gør det lettere at klemme dem sammen, når slangerne er monteret. Skub slangen godt ind over studsen, mærk efter, hvor studsen er tyndest, og placér spændebåndet dér. Stik en skruetrækker ind i låsen på spændebådet og lirk den op, indtil låsen giver efter og spændebåndet strammes. Benyt derefter en spændebåndstang til at klemme dem helt fast.

18. Når slangerne til køleren er fastgjort, genmonteres slangerne til kølevæskebeholderen. Genmontér derefter kølevæske­beholderen. 

19. Placér kondenseren på sin oprindelige plads og genmontér beslagene og boltene til kondensoren og køleren. 

20. Arbejd dig derfra baglæns og genmontér metal-kofanger med rammen til køler og kondenser, for-kofanger, sensorer, stik til lys, hjulkassebolte, hjulkassebeklædning og til sidst front­grillen. Husk at udskifte de slidte clips og spændebånd og giv eventuelt alle gevind til de forskellige bolte lidt fedt, så de ikke ruster så let. 

21. Når bilen er samlet og alle slanger er monteret, skal der genfyldes kølevæske. Sæt nøglen i bilen og aktivér tændingen uden at starte. Start blæseren og sæt den på fuld hastighed og fuld varme. Fyld derefter den mængde kølevæske på bilen, der er foreskrevet i bilens servicemanual. 

22. Når system og kølevæskebeholder er fyldt op med køler­væske, skal systemet luftes ud. På testbilen sidder blødeskruen til kølevæsken lige til højre for motoren – dækslet har et tydeligt kryds og ligner en plastikbolt. Åbn den og observér kølevæskestanden mindskes i kølevæskebeholderen og hold samtidig øje med blødeskruen, indtil der kommer kølevæske ud. 

Når der ikke længere kommer luft ud af blødeskruen, spændes den til. Spænd ikke for hårdt – kun lige nok til at der ikke kommer væske ud.

23. Vent med at montere dækslet til kølevæskebeholderen. Start bilen og lad den køre i tomgang i 10 minutter. Tjek derefter kølevæskestanden. Hvis væsken er over max-mærket, kan du bruge en stor pipette eller en klud til at suge væsken op, indtil væskestanden er ved max-mærket. Er der for lidt, fylder du op indtil standen når til max-mærket. 

24. Sluk motoren og blæseren, genmontér dækslet, og luk motorhjelmen. Har du udført arbejdet korrekt, kan du nu uden bekymringer køre til Harzen med hele den pukkelryggede.

God arbejdslyst! 

 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade – direkte eller indirekte – ved at følge anvisningerne.

Hent guiden her

Sammenlign