Hjulleje

Det er ren lejeland for voksne, når du først er kommet i gang!

Værd at vide!

Det er forskelligt, hvordan hjullejerne er monteret – det afhænger helt af bilmodellen. I ældre biler er lejerne ofte monteret i bremseskiven, mens de i andre er monteret i hjulnavet. Her skal man derfor skubbe de gamle lejer ud med aftrækkere og hydrauliske presser, før man kan få de nye presset i. I mere moderne biler sidder lejerne allerede monteret i en kassette, hvilket gør dem en hel del lettere at udskifte.

OBS: På test-bilen er lejerne monteret i kassette.

Gør-det-selv værksted

1. Det vil være en fordel at finde et gør-det-selv værksted og udføre arbejdet på en lift. Hvis du ikke har adgang til en lift, kan operationen udføres med donkraft og en eller flere bukke. Sidstnævnte bruges som sikkerhed for, at bilen ikke falder ned, hvis donkraften enten giver efter, eller nogen ved et uheld kommer til at sænke donkraften. Sørg altid for, at bilen står sikkert klodset op på en plan overflade, så du ikke får bilen ned over dig. 

2. Før du hæver bilen, skal du sørge for, at håndbremsen IKKE er trukket, og bilen står i frigear. Er håndbremsen trukket, er det umuligt at skifte de bagerste bremseklodser. Frigear er dels for at undgå at beskadige gearkassen, når du løsner hjulbolte, og dels så du frit kan dreje bremseskiven rundt på de trækkende hjul, hvis det skulle være nødvendigt. 

3. Mens bilen stadig står på jorden, løsnes hjulboltene på de hjul, hvor du skal skifte lejer. Aftag kun det hjul, du skal arbejde på, og montér herefter hjulet igen, før du går videre til næste hjul. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, så bilen står så sikkert som muligt. 

4. For at løsne den hovedbolt/centerbolt, der holder kassetten på plads ud mod hjulet, skal hjulet først afmonteres og centerdækslet skubbes ud. 

5. Dernæst bruges en fladkærvet skruetrækker til at deformere låseringen, så møtrikken kan løsnes. 

6. Genmontér hjulet og sænk bilen ned igen, så bilens vægtgiver nok modstand til, at møtrikken kan løsnes. Alternativt kan du have en hjælper til at træde på bremsen, mens du løsner centermøtrikken. I så fald behøver du ikke genmontere hjulet eller sænke bilen. Hvis du ikke gider det store hæve-sænke-cirkus, er en kraftig luft- eller batteri-skruemaskine nok til at løsne centermøtrikken.

7. Hvis centermøtrikken sidder uhjælpeligt fast, kan du i første omgang bruge penetrerende olie, fx WD40, for at opløse den værste rust. Hjælper det ikke, kan du varme møtrikken grundigt op med en gasbrænder og herefter løsne møtrikken med en passende top og et langt led-håndtag, så der er passende moment til at løsne møtrikken. 

Kaliberen 

Inden du går igang med at afmontere bremsen, skal du lokalisere slid-indikatoren og trække den ud med en spidstang. Den skifter man typisk sammen med bremseklodserne. Træk ligeledes bremseslangen af fjederbenet. 

8. Lokalisér boltene til bremsekaliberen. Brug en polygribtang eller en smal fastnøgle til at fastholde den indvendige møtrik, mens du løsner den udvendige bolt med en top, der passer (typisk en 13’er), og en skraldenøgle. Løsn begge bolte, tag dem ud og læg dem evt. i en lille bakke, så du har styr på, hvor de er. 

9. Hav en krog eller en elastik med krog parat til at hænge kaliberen op på, når den er afmonteret. Før en fladkærvet skruetrækker ind bag den yderste bremseklods. Vrik klodsen lidt ind mod bremseskiven, så du presser stemplet i kaliberen i modsatte side tilbage, indtil bremseklodserne slipper grebet på skiven. Vrik kaliberen af og hæng den op i fjederen på støddæmperen med førnævnte krog. Pas på ikke at beskadige bremseslangen. 

OBS: Vær meget forsigtig med ikke at perforere gummipakningen på bremsekaliberen, da det kan medføre, at stemplet i kaliberen ruster fast. 

Bremseklodser 

10. Vrik bremseklodserne af med fingrene eller en fladkærvet skruetrækker.

Bremsekaliberbøjlen 

11. Afmontér bøjlen til bremsekaliberen ved at løsne de to bolte. Sidder de lidt for godt fast, kan du bruge et langt ledhåndtag og en top, der passer. Når boltene er løsnet, kan du afmontere bolte og bøjle med en skraldenøgle. 

Skivebremsen 

12. Løsn og afmonter bolten, der holder skiven på plads. I dette tilfælde sidder den med en T50 torx bolt. Det kan også være en unbrakobolt. Tag bremseskiven af, når bolten er løsnet. 

OBS: Afmontér gerne hjulføleren, inden du bakser med lejekassetten. På testbilen er det en lille aflang føler, som du kan komme til oppefra. Løsn unbrakobolten og vip forsigtigt føleren op ad hullet. 

Lejet 

Nu er der frit udsyn til hjullejet (her i en leje-kassette), der sidder monteret med 4 bolte. Igennem lejet sidder spindlen til træk-akslen, som i dette tilfælde skal slås ud, da det stort set er umuligt at komme til boltene, mens akslen sidder i lejet. 

13. Sæt centermøtrikken på enden af spindlen og drej den på gevindet, så du kan slå på møtrikken, uden at beskadige gevindet på spindlen. Alternativt kan du holde en træklods på enden af spindlen og give den nogle solide dask med en tung hammer. 

14. Når spindlen til træk-akslen er slået løs, kan du løsne de bolte som holder den nederste bærearm fast. Træk herefter trækakslen ud af lejekassetten. På testbilen er det to møtrikker, som skal løsnes nedefra – de er derfor lette at komme til. Vip befæstningen ned og træk bærearmen fri. 

OBS: Vær MEGET forsigtig med IKKE at trække træk-akslen ud af gearkassen. Så vælter der nemlig en masse olie ud – og dét er bare noget rod! Sørg derfor hele tiden for, at træk-akslen bliver holdt op imod gearkassen, så du undgår dette. 

15. Tag godt fat om træk-akslen og hiv lejekassetten af spindlen. Fastgør omgående træk-akslen med en gummistrop eller andet, så den ikke glider ud af gearkassen.

16. Løsn dernæst de 4 bolte, der holder lejekassetten fastspændt – og vær beredt på at knokle! De sidder GODT fast og kan først tages med fingrene, når de stort set er ved at falde ud. 

17. Når boltene er løsnet, og du er klar til at slå lejet ud, er det en god ide løseligt at montere den nederste bærearm. Så hænger det hele nemlig ikke bare og dingler, når du går igang med at slå løs på lejekassetten. De kan sidde fælt godt fast. 

18. Drej rattet i bilen, indtil hele hjulleje-arrangementet vender, så du kan komme til at give lejekassetten nogle på frakken med en stor, grim mejsel og en slaghammer. En almindelige hammer er ikke i nærheden af nok. Den skal være stor og tung, og du skal slå igennem. 

19. Placér mejslen så tæt på lejets centrum som muligt og slå så vinkelret på lejekassetten, som det kan lade sig gøre. Tjek forsiden af lejekassetten og se, om den har givet sig. Som regel er der kommet en smule luft imellem lejekassetten og huset, den sidder monteret i. Bliv ved med at slå hårdt og kontant på lejekassetten, indtil den falder ud. Pas på – den kan godt tage sig noget af en flyvetur. En lejekassette er rimelig tung, så sørg for, at den lander et sted, hvor den ikke gør skade. 

20. Når lejekassetten er banket ud af støddæmperhuset, skal der gøres grundigt rent for rust og andet snask. Brug en stålbørste til at fjerne rust og slut evt. af med at give overfladen lidt olie eller fedt, så det nye leje glider lettere på.

21. Skub dernæst den nye lejekassette på plads. Husk at vende den rigtigt, så bolthullerne matcher op med hullerne i støddæmperhuset. Hjælp den evt. på plads med en plastikhammer. Den skal sidde, så boltene får fat i gevindet uden for meget besvær. Er hullerne ikke helt på linje, kan du tvinge lejekassetten på plads ved at føre en skruetrækker igennem et af hullerne og vrikke lidt frem og tilbage, indtil bolten kan få fat i gevindet. 

22. Spænd de 4 bolte med en momentnøgle justeret til det, din bil er angivet til. Når momentnøglen giver en “knæk-lyd”, er bolten tilpas stram. 

23. Hægt den nederste bærearm af igen og før træk-akse spindlen igennem lejerne. Man skal hive og flå lidt i det hele, indtil den makker ret og ryger på plads. 

24. Montér den nederste bærearm igen. 

25. Sku centermøtrikken på med det moment, der er angivet til din bilmodel. Slut af med at slå låsemøtrikken ind i hakket på spindlen, så den ikke skruer sig løs. 

Herfra er det blot at genmontere bremseskiver, kaliberbøjle, kaliber, bremseklodser, etc. Husk at rengøre skiverne med bremse-rens. Du mangler nu kun at træde på bremsepedalen nogle gange, indtil den føles fast. Dermed bliver bremseklodserne skubbet på plads, og din bil er nu køreklar. 

God arbejdslyst! 

 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade – direkte eller indirekte – ved at følge anvisningerne.

Hent guiden her

Sammenlign