Loctite 3430 2-komponent epoxylim 25ml

Varenummer 49512

Information

LOCTITE EA 3430 er en femminutters tokomponent-epoxylim, der frembringer en optisk klar limfuge. Udvikler stor styrke på en bred vifte af materialer. Vandbestandig. Alsidig lim. Velegnet til mange gør-det-selv-projekter. Den meget klare limfuge gør produktet yderst velegnet til sammenføjning af glas, pyntelister og skilte. Middelviskøs. Nem påføring takket være kort fikseringstid ved stuetemperatur.

 Sikkerhedsdatablad


Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Loctite 3430 2-komponent epoxylim 25ml
Specifikationer: Loctite 3430 2-komponent epoxylim 25ml
Varenummer49512
EAN5010266314242
Mærke Loctite
Varetype 2-komponent
Fare

H302 - Farlig ved indtagelse.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.