Limspray 400ml Optimize

Varenummer 48815

Information

Universal spraylim

Lim til både permanent/midlertidig sammenklæbning. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.
Bearbejdningstemperatur 15-25 ÇC.

Anvendelig til at lime:
- papir
- karton
- træ
- tekstiler
- forsk. typer plastik.

Permanent fastlimning:
Til permanent fastlimning behandles begge dele med limen. Lad det tørre i 15 til 20 -min. og pres dem derefter godt sammen.

Midlertidig fastlimning:
Til en midlertidig fastlimning behandles en af delene med limen. Lad det tørre i 5 til 10 min. og pres dem derefter godt sammen. Efter brug vendes bunden i vejret på dåsen og der sprayes i flere sekunder.

Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Limspray 400ml Optimize
Specifikationer: Limspray 400ml Optimize
Varenummer48815
EAN5710247980021
Mærke Optimize
Varetype Spraylim
Fare

H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.