Purflux

Purflux er specialister inden for filtrering. Et brændstoffilter fra Purflux afskærmer partikler større end 8 mikrometer. I et elektronisk brændstofindsprøjtningssystem skal benzinfilteret have et tryk på seks bar og have en filtreringstærskel på 3 til 5 mikrometer. For at sikre et højt niveau af filterydelse og kvalitet produceres PURFLUX's filtre på fuldautomatiske højtydende monteringsfaciliteter. Hver del testes individuelt, så den opfylder produktets sikkerhedskrav.
BAG OM PURFLUX - EN DEL AF SOGEFI GROUP Det italienske Sogefi Group blev oprettet tilbage i 1980. Sogefi designer, udvikler og producerer filtreringssystemer og fleksible affjedringskomponenter samt luftstyrings- og motorkølesystemer. Gennem sit stærke engagement i forskning forbedrer Sogefi Group løbende sine komponenter med teknologisk udvikling på tværs af alle produktsektorer og optimerer ydeevnen med hensyn til livscyklus, effektivitet, størrelse, vægt og miljøkompatibilitet.