Sensor, udstødningsgastemperatur - (GP)

Varenummer 999699902582