Styrkugle

  1. Afmontér hjulet og løsn kontramøtrikken på sporestangen inde ved justeringspunktet.
  2. Herefter kan du afmontere møtrikken, der holder styre kuglen fast til hjulnavet.TIP: Denne møtrik sidder ofte meget fast, og når du vil løsne den, drejer styrekuglen bare rundt. Dette problem løses ved at løfte på undersiden af styre kuglen med en donkraft. På denne måde blokeres
styrekuglen, og man kan løsne møtrikken uden atstyrekuglen drejer rundt. Bemærk at denne løsning kun kan anvendes i de tilfælde, hvor styrekuglen peger nedad. 

3. Det kan være svært at løsne selve styrekuglen fra hjulnavet, men her er det ideelt at benytte styrekugleaftrækkeren. 

4. Inden du begynder at skrue styrekuglen ud af sporestangen, er det en god ide at måle afstanden fra sporestangen og ud til center på styrekuglen. På den måde får du det mål, du bruger, når den nye kugle skal skrues på. På denne måde får du sat sporingen nogenlunde, som den var, før du begyndte reparationen, men dette betyder ikke, at du ikke skal spore bilen bagefter. Det er bare en metode, så du er nogenlunde på rette spor, når du skal spore bilen. 

VIGTIGT: Spænd kontramøtrikken på sporestangen
efter reparationen. Montér hjulet igen. Kør direkte til værkstedet for at få bilen sporet, da dækkene bliver ødelagte ved kørsel med forkert sporing. 

8. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til Kundeservice.

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign