Kardanled

  1. Afmontér forhjulet.
  2. Derefter løsnes centermøtrikken på drivakslen og bærekuglen løsnes.
  3. Herefter kan du trække bærearmen nedad for at få fjederbenet fri af bærearmen.
  4. Nu kan du trække fjederbenet ud forneden, således at du kan få drivakslen ud af spindel/nav.
  5. Nu er det yderste kardanled frit og skal afmonteres.
  6. Afmontér om nødvendigt drivakslen.
  7. Fjern manchetten, så man kan komme til leddet. Er der ingen udvendige låseringe, skal hovedet bare slås af. Er der en låseanordning, skal denne løsnes, inden hovedet kan tages af.
  8. Afrens drivakslen med en klud, så den er forberedt til det nye hoved.
  9. Træk den nye manchet ind over akslen før hovedet monteres.
  10. Montér det nye hoved.VIGTIGT: Kontroller, at det nye hoved bliver låst, så det ikke kan trækkes af drivakslen igen. 

11. Når dette er gjort, trækkes manchetten hen til hovedet, og det lille spændebånd monteres. Derefter fyldes det medfølgende fedt i manchetten. 

VIGTIGT: Der må ikke benyttes almindelig
smørefedt - det har ikke en bæreevne, der er stor nok til at modstå presset i kardanleddet, hvilket vilødelægge det nye kardanled. 

12. Herefter monteres det store spændebånd. 

VIGTIGT: Der skal benyttes specielle spændebånd til drivaksler - almindelige spændebånd eller plasticspændebånd (strips) er ikke egnede til dette formål.
Der er fare for at de ødelægger manchetten eller ikke bliver siddende. 

13. Bærearmen fastgøres igen, og en ny centermøtrik monteres på drivakslen. 

14. Påfyld gearolie, hvis den har været aftappet. 

15. Montér hjulet igen. 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign