Drivakselmanchetter

  1. Afmontér forhjulet.
  2. Derefter løsnes centermøtrikken på drivakslen og bærekuglen løsnes.
  3. Herefter kan du trække bærearmen nedad for at få fjederbenet fri af bærearmen.
  4. Nu kan du trække fjederbenet ud forneden, således at du kan få drivakslen ud af spindel/nav.
  5. Klip den gamle drivakselmanchet af.
  6. Nu skal du undersøge, om det yderste led af drivakslen kan afmonteres. Tag fat i aksel og led og prøv at trække ud og ind i akslens længderetning. Er der lidt slør, kan hovedet afmonteres. Er der ingen udvendige låseringe, skal hovedet bare slås af.
  7. Når dette er gjort, monteres den nye manchet og hovedet slås på igen.VIGTIGT: Vær opmærksom på eventuelle låseringe. 

8. Kan hovedet ikke rokkes, skal det inderste led afmonteres, men det er ofte en operation, der indebærer, at den inderste manchet skal afmonteres, og det kan i nogle tilfælde være svært at montere den korrekt igen. Desuden skal drivakslen afmonteres for dette. Hvis den skal afmonteres, skal du løsne et evt. midterleje og afmontere drivakslen fra gearkassen. Enten skal den bare trækkes ud af gearkassen (hvilket indebærer, at du først tapper gearolien af gearkassen), eller også er drivakslen bare boltet på en flange på gearkassen. 

9. Boltene løsnes og drivakslen tages af. 

10. Når manchetten er sat på akslen, monteres det lille spændebånd. 

11. Derefter fyldes der fedt i manchetten. 

12. Herefter monteres det store spændebånd. 

VIGTIGT: Du bør skifte drivakselpakdåsen, hvor
drivakslen går ind i gearkassen, hvis det er denne måde, drivakslen er monteret på gearkassen. Ellers er der stor fare for, at denne bliver utæt i løbet af få kilometers kørsel. 

TIP: Smør den nye pakdåses læber med lidt olie
inden drivakslen skubbes ind i gearkassen. 

VIGTIGT: Forhjulslejerne spændes efter bilens
forskrifter. 

13. Herefter monteres det store spændebånd. 

14. Husk at spænde eventuelle midterlejer på drivakslen. 

15. Bærearmen fastgøres igen, og møtrikken monteres på drivakslen. Det anbefales at montere en ny møtrik. 

16. Påfyld gearolie igen. 

17. Montér hjulet igen. 

18. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til Kundeservice.

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign