Termostat

  1. Tap kølervæsken af kølersystemet.VIGTIGT: Hvis motoren er varm, er der overtryk i systemet, og dette kan medføre skoldninger. 

2. Der er som oftest en aftapningshane nederst på køleren. Er der ikke en hane, afmonteres den nederste kølerslange og kølervæsken tappes af. 

3. Skru nu termostathuset af og tag termostaten ud. 

4. Inden den nye termostat monteres, sikres det, at der ikke sidder en låseclips inde på termostatstammen. Gør der dette, skal den fjernes inden monteringen. Clipsen sidder der udelukkende af transporthensyn. 

5. Alt afhængig af model skal termostathuspakningen enten monteres direkte på termostaten, eller også monteres den i forbindelse med termostathusets montering. 

6. Når huset er monteret igen, påfyldes ny kølervæske (f.eks. halvt koncentreret kølervæske - halvt vand) og kølesystemet udluftes. 

7. Herefter startes motoren, den køres varm og det kontrolleres, at kølerblæseren starter. 

TIP: Placér varmereguleringen helt oppe i det
røde felt. 

8. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til Kundeservice.

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign