Kølerskift

1. Tap kølervæsken af kølersystemet.VIGTIGT: Hvis motoren er varm, er der overtryk i systemet, og dette kan medføre skoldninger. 

2. Der er som oftest en aftapningshane nederst på køleren. Er der ikke en hane, afmonteres den nederste kølerslange og kølervæsken tappes af. 

3. Nu afmonteres alle slanger fra køleren. Der sidder altid en stor slange foroven og en stor slange forneden. Derudover sidder der nogle gange nogle mindre slanger. Disse frakobles også køleren. 

4. Herefter skal køleren tages ud af motorrummet. Som oftest sidder den i nogle clips, som udløses og køleren trækkes op. Nogle gange sidder den skruet fast, og så løsnes befæstelserne for at afmontere køleren. 

VIGTIGT: Inden den nye køler monteres, undersøges det, om der skal flyttes nogle blændpropper eller følere over fra den gamle køler. 

5. Montér nu den nye køler, tilslut alle slanger igen og benyt nye spændebånd, hvor det er påkrævet. 

6. Når dette er gjort, påfyldes ny kølervæske (f. eks. halvt koncentreret kølervæske - halvt vand) og kølesystemet udluftes. 

7. Herefter startes motoren, den køres varm og det kontrolleres, at kølerblæseren starter. 

TIP: Placér varmereguleringen helt oppe i det røde felt. 

TIP: Husk at efterfylde med kølervæske, når termostaten har været åben. 

8. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til Kundeservice.

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign