Hjulcylinder

Hjulcylindre er den hydrauliske del af bagbremserne, som sørger for at presse bremsebakkerne ud mod bremsetromlerne. 

Vær særlig opmærksom på følgende:

 • Utætheder/fugt omkring gummimanchetterne. Dette tjekkes ved at vippe den yderste gummimanchet til side, og her må der så ikke kunne ses spor efter bremsevæske. Hvis der ses spor efter bremsevæske, bør hjulcylinderen udskiftes.
 • Manchetternes funktion er udelukkende at holde skidt ude fra hjulcylinderens vitale dele, og de har således ingen tætningsfunktion.
 • Stemplerne skal kunne bevæges frit fra side til side med fingrene.
 • Bremserne skal udluftes efter udskiftningen, og du skal være helt sikker på, at bremsesystemet er helt fri for luft efter endt udskiftning. Bremsepedalen skal være hård og skal ved et konstant tryk forblive hård. Hvis bremsepedalen bliver "slap" (vigende) under det konstante tryk, kan det skyldes, at der stadig er luft i den hydrauliske del af bremsesystemet.

 

Monterings guide for hjulcylinder: 

 1. Baghjulet og bremsetromlen afmonteres.
 2. Er der ikke umiddelbart synlige skruer og er det ikke hjulboltene, der holder bremsetromlen, skal centermøtrikken til hjullejet afmonteres, da denne så holder bremsetromlen fast.
 3. Løsn og fjern bremsebakkerne fra ankerpladen og slæk på håndbremsekablerne.OBS: Træd bremsepedalen helt i bund. Sæt et bræt eller lignende i klemme mellem pedal og sæde således, at bremsepedalen forbliver i bund - dette bevirker at bremsevæsken ikke løber ud, når bremserøret løsnes. 
 4. Løsn bremserøret fra hjulcylinderen. TIP: Kan omløberen på bremserøret ikke rotere, afmonteres hjulcylinderen, og denne drejes rundt, indtil den slipper bremserøret. 
 5. Montér den nye hjulcylinder. 
 6. Børst ankerpladen med stålbørsten og smør anlægspunkter med silikonefedt. 
 7. Rens selvjusteringsmekanismen med stålbørsten og smør den med olie. VIGTIGT: Benyt ikke kobberfedt, da dette bliver stift med tiden og forhindrer selvjusteringsmekanismens funktion. 
 8. Montér bremsebakkerne igen. 
 9. Det anbefales at pudse bremsebelægningen med sandpapir, for at fjerne en eventuel uren og ujævn overflade.
 10. Husk at montere håndbremsekabelet på håndbremsearmen. 
 11. Justér bakkerne ud, så du netop kan få tromlen ind over dem. 
 12. Montér tromlen igen. 
 13. Hvis muligt, justeres bakkerne nu helt ud til tromlen, så man netop kan høre bakkerne slæbe på tromlen. 
 14. Juster håndbremsekablerne, således at disse er strammet op, men stadig således, at håndbremsearmen ligger an mod sit stop. Nu er bremserne korrekt justeret. 
 15. Udluft systemet efter bilens forskrifter eller udskift bremsevæsken. 
 16. Montér hjulet. 

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign