Bremseslange

Bremseslanger må ikke være krakelerede eller revnede, ligesom metalenderne ikke må være meget anløbne af rust. 

Ved montering af bremseslanger skal du være opmærksom på følgende:

 • Bremseslangerne må ikke vrides eller tvinges, da selv det mindste spænd kan forårsage revner.
 • Ved forhjul drejes hjulet fra yderste til inderste stilling og du skal være særlig opmærksom på, at slangen ikke rører ved hjulet.
 • Bremserne skal udluftes efter udskiftningen, og du skal være helt sikker på, at bremsesystemet er helt fri for luft efter endt udskiftning.

 

Monterings guide til bremseslanger:

 1. Afmontér hjul.
 2. Påfør WD40 rustopløsning ved alle samlinger mellem bremserør – bremseslange.
  OBS: WD40 er vigtigt, da omløberen ellers vil være svær at skrue ud af bremseslangen, hvilket i værste fald kan resultere i at man ødelægger bremserøret.  
 3. Montér en bremseklemme på bremseslangen så unødig spild undgås ved afmontering.
 4. Løsn omløberne i begge ender af bremseslangen og afmonter derefter bremseslangen.
 5. Montér nu den nye bremseslange. Det er en god idé at sætte en bremseklemme på den nye bremseslange inden montering. Dette gør at bremsesystemet er tæt igen, når den ene omløber er spændt i bremseslangen.  Derefter spændes den anden omløber i bremseslangen.
  OBS:Vær særligt opmærksom på at bremseslangen hænger 100 % frit fra hjulet og andet, der kan forårsage brud på bremseslangen. Derudover er det vigtigt, at bremseslangen ikke vrider sig, da dette vil kunne medvirke til hurtigere slidtage og dårligere gennemgang.
 6. Udluft derefter bremsesystemet.
  OBS: Vær særligt opmærksom på, at der altid skal være bremsevæske i beholderen under udluftning. Det er også vigtigt at løsne udluftningsskruen med en forsigtig hånd, da luftskruer er meget skrøbelige og kan sidde rigtig godt fast. Tager man ikke dette forbehold kan det resultere i en knækket udluftningsskrue.
 7. Bremsesystemet kan enten udluftes med en bremsevæskeudlufter, eller helt manuelt ved at løsne udluftningsskruen på kaliberen/hjulcylinderen, og derefter lade luften/bremsevæsken løbe ud af udluftningsskruen.
 8. Når det kun er væske, der kommer ud af luftskruen, og ikke luft, så er systemet udluftet. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt at udlufte mere end én gang.
 9. Til slut monteres hjulet igen og bilen prøvekøres for at mærke om bremsesystemet er 100 % fri for luft. Hvis bremsepedalen synker mere end normalt under bremsning, er det indikation for, at der stadig er luft i bremsesystem
  Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.
Sammenlign