Bremserør


TIP: Når du udskifter dine bremserør, anbefaler vi dig at tage et rør ad gangen.

1. Afmontér hjulet.

2. Afmontér derefter f.eks. bremserør til venstre forhjul først.

3. Find det tilsvarende nye bremserør i sættet og montér dette rør.


TIP: Ofte kan omløberen på det gamle bremserør ikke løsnes. Klip da*bremserøret over helt inde ved omløberen. Nu kan omløber og rørstump skrues af den tilstødende slange el.lign. 

VIGTIGT: Ved montering af de nye bremserør, skal du være ekstra opmærksom på følgende ting: 

4. Bremserørene skal placeres i bremserørsholderne, der er placeret i vognbunden og på karosseriet. Dette skal gøres dels for at forhindre rørene i at sidde og vibrere, dels for at forhindre rørene i at berøre andre komponenter. Sidder de og vibrerer, kan der opstå metaltræthed, og rørene kan blive utætte med bremsesvigt til følge. Er de i kontakt med andre dele, kan de blive slidt igennem - ligeledes med bremsesvigt til følge. 

5. Bremserørene må ikke sidde i spænd eller vrides under monteringen, da dette kan forkorte deres levetid væsentligt.

6. Når du har skiftet samtlige bremserør, skal bremsesystemet udluftes efter bilens forskrifter, inden der kan opnås bremsevirkning. 

7. Montér hjulet. 

8. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til vores Kundeservice - thansen.dk ønsker dig god arbejdslyst!

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign