Bremsebakker

1. Baghjulet og bremsetromlen afmonteres.

2. Er der ikke umiddelbart nogle synlige skruer, og er det ikke hjulboltene, der holder bremsetromlen, skal midtermøtrikken til hjullejet afmonteres, da denne så holder bremsetromlen fast.

3. Fjern diverse holdefjedre, inden bremsebakkerne løsnes fra ankerpladen.TIP: Lav en lille skitse inden fjedre m.m. fjernes, så du kan huske den præcise placering, når det skal samles igen eller lav én side ad gangen. 

4. Vær opmærksom på, at du ikke skubber for hårdt fra den ene side på hjulcylinderen, da der så er fare for, at stemplerne skubbes ud af hjulcylinderen. 

5. Afrens ankerpladen og smør anlægspunkter med silikonefedt. 

6. Rens og smør selvjusteringsmekanismen med olie. 

VIGTIGT: Benyt ikke kobberfedt, da det bliver stift med tiden og forhindrer selvjusteringsmekanismen i at fungere. 

7. Montér de nye bremsebakker. Vær opmærksom på, at der som oftest er forskel på højre- og venstre, samt primær- og sekundærbakker (forreste og bagerste bakke). Der skal bl.a. lægges mærke til bremsebelægningens placering på bakken, så belægningen bliver placeret nøjagtigt som den gamle. 

8. Det anbefales at pudse bremsebelægningen med sandpapir for at fjerne en eventuel uren og ujævn overflade. 

9. Montér selvjusteringsmekanismen og diverse fjedre igen. 

10. Husk at montere håndbremsekabelet på håndbremsearmen. 

11. Justér bakkerne ud, så du netop kan få tromlen ind over dem. 

12. Montér tromlen igen. 

13. Hvis muligt justeres bakkerne nu helt ud til tromlen, så man netop kan høre bakkerne slæbe på tromlen. 

14. Justér håndbremsekabler, således at disse er strammet op, men stadig således, at håndbremsearmen ligger an mod sit stop. Nu er bremserne korrekt justeret. 

15. Montér hjulet. 

16. Er du på nogen måde i tvivl, så spørg i forretningen eller ring til Kundeservice.
- thansen.dk ønsker dig god arbejdslyst!

Bemærk: Brugen af anvisningerne sker på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for fejl, tab eller anden skade - direkte eller indirekte - ved at følge anvisningerne.

Sammenlign