Når du anvender fyrværkeri
- skal det tages alvorligt

Køb og anvend aldrig ulovligt fyrværkeri.
Kvaliteten af ulogligt fyrværkeri kontrolleres ikke og kan derfor virke meget anderledes end forventet.
Er uheldet ude og du forvolder skade på dig selv eller andre med ulovligt fyrværkeri, så er der ingen forsikring der dækker og du er selv økonomisk ansvarlig.

Kontroller også selv dit godkendte fyrværkeri
Se efter at dit fyrværkeri er mærket med en CE-godkendelse, som er placeret ved vejledningen på produktet. Denne godkendelse sikrer dig som forbruger, at produktet har gennemgået omfangsrige tests for at opnå en typegodkendelse.

Husk at fyrværkeri og alkohol kan være en meget farlig cocktail.

Gode praktiske råd
- når du anvender dit fyrværkeri

  • Brug altid sikkerhedsbriller.
  • Sørg for at der altid er frit opskud. Det vil sige at raketter, bombetter fra romerlys, kometrør og batterier kan stige uhindret op.
  • Bomberør, romerlys, kometrør og raketter skal affyres fra en afskydningsrampe beregnet til fyrværkeri. Man bør aldrig affyre disse ting direkte fra snedriver, flasker eller lignende. Bomberør, romerlys og kometrør kan eventuelt placeres i en spand med sand.
  • Batterier skal altid affyres fra stabilt underlag som fx. asfalt. Affyr aldrig fra ustabilt underlag som fx. græsplæne eller lignende, da det giver risiko for at batteriet tipper/vælter.
  • Find ud af luntens placering og hvordan en eventuel luntebeskytter fjernes, inden du går i gang med at affyre dit fyrværkeri. Behold luntebeskytteren på helt indtil fyrværkeriet skal tændes.
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.
  • Gå aldrig tilbage til en fuser og forsøg aldrig at genantænde fusere. Sørg for at fusere bliver fjernet fx. med en skovl og en spand, så ingen finder dem dagen efter.


Udpeg gerne en fyrværkerimester, som holder sig ædru og kan affyre fyrværkeriet på en forsvarlig måde.
Det er også en god idé at forberede afskydningen i løbet af dagen (i dagslys), så alt kan placeres, fastgøres eller nedgraves forsvarligt senere på aftenen.
HUSK at læse vejledningerne på fyrværkeriet, da der kan være forhold, som kræver særlig opmærksomhed.