En vellykket nytårsaften - starter med disse gode råd

  • Følg altid vejledningen på fyrværkeriet.
  • Opbevar altid dit fyrværkeri i en pose indtil det skal affyres. Opbevar det aldrig i lommerne.
  • Kast eller spark aldrig til fyrværkeri.
  • Vend altid fyrværkeriet med affyringsretningen lodret opad og sørg for frit opskud. Alle batterier er forsynet med en pil som viser, hvilken vej det skyder.
  • Overhold altid sikkerhedsafstanden til publikum og vær særlig opmærksom på husdyr og stråtækte huse i området. Sikkerhedsafstanden står beskrevet på selve fyrværkeriet sammen med brugsanvisningen. Brug dobbelt afstand i blæsevejr.
  • Brug eventuelt stormtændstikker, ildpinde eller stormlightere til antændelse af dit fyrværkeri.
  • Læn dig aldrig ind over fyrværkeriet. Tænd det altid med strakt arm og med siden til - Gå herefter hurtigt væk.