Opbevaring og transport af fyrværkeri
- som privat person

  • Du må som privatperson transportere og opbevare fyrværkeri med en samlet vægt på max. 5 kg. NEM. NEM står for Netto Eksplosiv-stof-Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten står angivet på fyrværkeriet.
  • Opbevar altid fyrværkeri fornuftigt. Fyrværkeri skal opbevares tørt og holdes væk fra elektriske apparater og varmekilder.
  • Det er også tilladt for privatpersoner at gemme sit overskydende fyrværkeri til det følgende år, dog må man som privatperson max. opbevare 5 kg. NEM-vægt.
  • Fyrværkeri, som af en eller anden grund ikke virkede efter hensigten, skal bortskaffes. Det behandles som farligt affald, spørg eventuelt på genbrugspladsen.


OBS. Det er kun tilladt at afskyde fyrværkeri i perioden 27. december - 1. januar. (begge dage inklusiv)