EGR ventilrens

Varenummer 49459

Information

Rensemiddel til udstødningsrecirkulation

Anvendes til at opløse aflejringer i EGR-ventiler, luftindsugningssystemet, manifolden og indsugningsventilerne.

Reetablerer luftstrømmen til motoren, så effekten og accelerationen øges, og udstødningsrøg reduceres.

Hent sikkerhedsdatablad