Kundeoplysninger

Når der bestilles varer på T. Hansen Gruppen A/S' hjemmeside, registreres de oplysninger køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger)

Adresseinformation: Bruges til forsendelesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner.

Yderligere informationer (frivillige oplysninger)

Nyheder via mail (Ja/Nej-boks): Bruges til udsendelse af nyhedsbreve (reklamer) via e-mail. Udsendelse finder typisk sted 1 gang om måneden.

Mobiltelefon / telefax: Giver T. Hansen Gruppen A/S yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse behandling af dine ordrer.

SMS beskeder (Ja/Nej-boks): Benyttes kun til at udsende en meddelelse via SMS, om at købers ordre er afsendt fra vores lager.

T. Hansen Gruppen A/S videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

T. Hansen Gruppen A/S sender ikke uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger ud over hvad fremgår af ovenstående. Medarbejdere hos T. Hansen Gruppen A/S har adgang til disse oplysninger. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til køber, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores hjemmeside. Køber kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvordan man framelder denne service.

Når du køber i T. Hansen Gruppen A/S registeres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter i T. Hansen Gruppen A/S registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)

Har du købt en vare hos T. Hansen Gruppen A/S har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet hos T. Hansen Gruppen A/S, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til thansen@thansen.dk.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Alle ovenstående data sendes på almindelig vis, i modsætning til transaktioner med betalingskort, hvor data bliver krypteret og sendt via sikre servere (SSL).

Sammenlign