BREMSEVÆSKE - (ATE)

Varenummer 990000008774

Information

ATE DOT 4-bremsevæske SL er en gennemtestet hydraulikvæske til hydrauliske bremse- og koblingsanlæg på motorkøretøjer.

Hent datablad

Original ATE bremsevæsker

Skift af bremsevæske:
Vigtig for din sikkerhed.
Det er bremsevæsken, der forbinder alle komponenter i bremseanlægget med de forskellige opgaver til et
bremsesystem med høj ydelse. Funktionsudvidelser
i bremsesystemet, som ABS, Anti-Spin og stabilitetsmanagement -systemet medfører høje krav til bremsevæsken.
Continental Teves arbejder derfor som en af de
world-wide førende bremseproducenter kontinuerligt i laboratorier og i forsøgsafdelingerne med videreudvikling af den originale ATE bremsevæske.
Praktiske erfaringer viser igen og igen, at bare det, at man overholder mindstekravene i henhold til de kendte normer for bremsevæsker ikke er en garanti for et tilforladeligt samspil i moderne bremsesystemer.
Vi anbefaler derfor, at man regelmæssigt kontrollerer bremsevæsken, f.eks. med det originale ATE BFCS
testapparatur - derved fås på få sekunder laboratorien øjagtighed i dit ATE BremseCenter.
For at sikre funktionen af bremsesystemet skal brugt bremsevæske udskiftes i henhold til bilfabrikanternes skifteintervaller.
Bremsevæske er hygroskopisk og optager derfor altid vand, og kogepunktet forringes derved hele tiden. Under høje termiske belastninger kan der ved lav kogepunkt dannes dampblærer, som kan føre til bremsesvigt.
For at fjerne slidt materiale og forureninger, og for at opfriske bremsevæskens korrosionsbeskyttende virkning for hele bremsesystemet er et regelmæssigt skift ligeledes nødvendigt.
NY:
De Original ATE bremsevæskekander, som rummer op til 1 liter, har et nyudviklet lukkesystem, som tillader en forbedret tømning.