Nordea Netbank
Du kan nu betale direkte fra din konto i Nordea til vores konto. Brug af e-betaling forudsætter, at du har Nordea Netbank. Betalingen sker straks, når du bekræfter de indtastede oplysninger ved at klikke på "betal". Oplysningerne krypteres af Nordeas sikkerhedssystem og kan ikke ses af os.

Nordea sender betalingen fra din konto til vores konto med det samme. Inden du klikker på "betal", bør du kontrollere, at de oplysninger, som du har fået fra os, er rigtige.

Sikkerhed
Nordea følger Forbrugerombudsmandens retningslinier om fjernsalg med kort. Det betyder, at du vil få dine penge tilbage, hvis:
  • en e-betaling hverken er foretaget eller bemyndiget af dig.
  • det beløb, der er hævet fra din konto, overstiger det beløb, der er aftalt
  • med butikken.
  • den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret på det aftalte
  • tidspunkt.
  • du fortryder købet inden for den almindelige fortrydelsesret på 14 dage eller
  • en længere fortrydelsesret, som du har aftalt med butikken. Du skal være opmærksom på, at Nordea kun har ansvar for at gennemføre din betaling.


I øvrigt er betaling med e-betaling omfattet af "Lov om visse betalingsmidler" og "Lov om visse forbrugeraftaler", der indeholder ansvarsregler, bestemmelse om fortrydelse mv.

Nordea hæfter ikke for eventuelle fejl og mangler ved de leverede varer. Henvendelser i den forbindelse skal du rette direkte til os, enten via e-mail, telefon eller brev.